Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bagaimana sifat Fardhu Kifâyah dalam pengurusan jenâzah muslim

 Ngaji Soal Jawab Bab Jenazah 05


5. Soal:

Bagaimana sifat “Fardhu Kifâyah” dalam pengurusan jenâzah muslim ?

*Jawab:*

“Fardhu Kifâyah” dalam pengurusan jenâzah adalah kewâjiban yang diembankan secara Kifâyah atas sebagian kaum muslimîn, baik laki-laki ataupun perempuan *yang mengetahui* kematian satu orang atau lebih dari kaum muslimîn, sehingga jika ada beberapa orang yang mengetahui kematian itu di daerah mereka, maka cukup pelaksanaan pengurusannya oleh sebagian mereka, tidak wâjib atas semua individu mereka, namun jika yang mengetahui kematian itu hanya satu orang saja, maka wâjiblah atas dia untuk melaksanakan pengurusan jenâzah atas mayit muslim tersebut.

Bagi mereka yang mengetahui kematian seorang muslim, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengurusnya tanpa darurat (udzur), maka merekapun berdosa (besar) semua.

Faidah:

Para fuqoha begitu menyebutkannya. Jadi fardhu kifayah bagi yang mengetahuinya. Dan tidak wajib bagi yang tidak mengetahuinya. Apabila mereka yang mengetahui kematian seorang muslim maka sebagian dari mereka wajib fardhu kifayah mengurus jenazahnya. Namun apabila, dari mereka yang mengetahuinya tidak ada yang mengurus jenazahnya maka mereka semua berdosa besar.

Dan apabila yang mengetahuinya hanya satu orang saja, maka dialah satu satunya yang wajib mengurus jenazah seorang muslim tersebut.

Intaha

Bersambung

Allah Ada Tanpa Tempat

Posting Komentar untuk "Bagaimana sifat Fardhu Kifâyah dalam pengurusan jenâzah muslim"