Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Siapakah Syaikh Dr Umar Muhammad Kalash Al Husainy?

 Banyak yang mempertanyakan gelar habib sekarang ini, karena banyaknya yang mengaku-ngaku habib tetapi tidak habib, atau ada juga juga yang memang habib tetapi keilmuannya kurang sehingga banyak yang meragukan gelar habibnya. 


Namun itu tidak terjadi pada guru-guru kami. Karena kebanyakan guru-guru kami tidak penting gelar habib atau nasab. Bahkan semua guru-guru tidak sempat mengurusi hal hal yang tidak penting seperti ini. Semua guru kami sibuk belajar, mengajar dan berdakwah, mensyiarkan akidah aswaja dimanapun berada. 

Akidah aswaja yang ditegakkan adalah Allah Ada Tanpa Tempat. Allah tidak sama dengan makhlukNya. 

Namun karena masih ada yang menanyakan, baiklah kami tulis disini.

RasuluLlaah ﷺ adalah seorang insan yang terbaik. Bahkan baginda adalah seafdhal-afdhal makhluk ciptaan Allaah secara mutlak. Baginda pernah bersabda yang mafhumnya: “Allaah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari keturunan Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Bani Hasyim." (HR Muslim). Maka baginda adalah insan yang terbaik dari golongan yang terbaik dari golongan yang terbaik.

Salah satu daripada keturunan RasuluLlaah ﷺ adalah Aal Kalash atau keluarga Kalash. 


Keluarga Kalash ini tersebar secara meluas di Beirut, Sayda, Syria, Palestin, Turkey lebih-lebih lagi di Istanbul dan kawasan sekitarnya. Antara keluarga Kalash yang terkenal pada zaman pemerintahan al-^Uthmaniy adalah ad-Dhobit al-Haj Rasyid Kalash yang mana beliau merupakan ketua bagi pasukan tentara al-^Uthmaniy. Beliau juga yang bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan qafilah haji dari negara Syam yang bertolak dari Istanbul menuju ke Damsyik kemudian dari Damsyik menuju ke Negeri Hijaz.

Berikut ini adalah rantaian nasab keturunan Kalash ini, ternyata nasab mereka terbukti shahih dan bersambung hingga kepada kekasih kita Nabiy Muحammad ﷺ. Rantaian nasab mereka adalah seperti berikut: 

as-Sayyid Mustafa al-Kalash b. as-Sayyid ^Abdir Razzaq al-Kalash b. as-Sayyid Faris Kalash b. as-Sayyid Muhammad Kalash b. as-Sayyid Hasan Kalash b. as-Sayyid ^AbdiLLaah Kalash al-Misriy al-Muhajir ila Dimasyq asy-Syam b. as-Sayyid Muhammad Kalash b. as-Sayyid Khalil Kalash b. as-Sayyid ^Ali Kalash b. as-Sayyid Muhammad asy-Syahir bil Basir bil Azhar bi Misra al-Qahirah b. as-Sayyid ^Ali b. as-Sayyid Hasan Dafin Dusuq wa Khadim Sayyidi Ibrahim ad-Dusuqi b. as-Sayyid Mahmud b. as-Sayyid Ahmad b. as-Sayyid Muhammad Dafin Baghdad b. as-Sayyid ^Ali Mufti Misr b. as-Sayyid Hasan al-Madfun fil Baqi^a b. as-Sayyid ^Ali b. as-Sayyid Hasan al-^Alim asy-Syahir fi Misr al-Qahirah b. as-Sayyid Hasan al-^Iraqi al-Muhajir ila Misra b. as-Sayyid asy-Syarif Muhammad Sa^ied al-^Alim asy-Syahir fil ^Iraq b. as-Sayyid Hasan b. as-Sayyid Sa^ied b. as-Sayyid Muhammad b. as-Sayyid ^Ali b. as-Sayyid Ja^far b. as-Sayyid ^Ali b. as-Sayyid Muhammad b. as-Sayyid Ahmad b. as-Sayyid Tahir b. as-Sayyid asy-Syarif Abil Qasim Ja^far az-Zakiy b. al-Imam ^Ali al-Hadi b. al-Imam Muhammad al-Jawwad b. al-Imam ^ali ar-Ridha b. al-Imam Musa al-Kazhim b. al-Imam Ja^far as-Sadiq b. al-Imam Muhammad al-Baqir b. al-Imam ^Ali Zaynal Abidin b. al-Imam Abi ^AbdiLlaah al-Husayn RadiyaLlaahu ^anhu b. al-Imam Mumazziq al-Kata’ib wa Muzhiril ^Aja’ib AsaduLlaah wa Layth Bani Ghalib Amirul Mu’minin ^Ali b. Abi Talib RadiyaLlaau ^anhu wa karrama wajhah asy-Syarif.    

السيد مصطفى الكلش ابن السيد عبد الرزاق الكلش ابن السيد فارس كلش ابن السيد محمد كلش ابن السيد حسن كلش ابن السيد عبد الله كلش المصري المهاجر إلى دمشق الشام ابن السيد محمد كلش ابن السيد خليل كلش ابن السيد علي كلش ابن السيد محمد الشهير بالبصير بالأزهر بمصر القاهرة ابن السيد علي ابن السيد حسن دفين دسوق وخادم سيدي ابراهيم الدسوقي ابن السيد محمود ابن السيد أحمد ابن السيد محمد دفين بغداد ابن السيد علي مفتي مصر ابن السيد حسن المدفون في البقيع ابن السيد علي ابن السيد حسن العالم الشهير في مصر القاهرة ابن السيد حسن العراقي المهاجر إلى مصر ابن السيد الشريف محمد سعيد العالم الشهير في العراق ابن السيد حسن ابن السيد سعيد ابن السيد محمد ابن السيد علي ابن السيد جعفر ابن السيد علي ابن السيد محمد ابن السيد أحمد ابن السيد محمد طاهر ابن السيد الشريف أبي القاسم جعفر الزكي ابن الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه ابن الإمام ممزق الكتائب ومظهر العجائب أسد الله وليث بني غالب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الشريف والحمد لله رب العالمين.

Kesahihan nasab ini telah diperakui oleh delapan orang pakar dalam bidang nasab termasuk para Masyayikh dan al-Asyraf, juga telah diletak pada nasab tersebut khatam dari Naqib al-Asyraf. Salah seorang daripada mereka adalah dalam kalangan Azhariyyun. 

Semoga Allaah memberkati keluarga Kalash termasuk guru kami al-Habib as-Sayyid Dr. ^Umar Muhammad Kalash al-Husayni hafizahuLlaah.

*terlampir nuskah manuskrip sesepuh Aal Kalash yang telah diperakui bersambung sanad nasabnya sampai kepada baginda RasuliLlaah ﷺ.

Posting Komentar untuk "Siapakah Syaikh Dr Umar Muhammad Kalash Al Husainy?"